Risk Based Auditen

Waarom deze opleiding?
Met Risk Based Auditen wordt gekeken naar de doelstellingen van de organisatie en worden juist dié processen geaudit, die voor de strategie van de organisatie essentieel of kritisch zijn. Risk Based Auditing levert ook inzicht op in kansen en verstoringen. Een kans volgt bijvoorbeeld uit wat een organisatie laat liggen. Denk aan marktkansen of verborgen competenties van medewerkers. Verstoringen zijn de dingen waar een organisatie last van heeft.

Voor wie?
Risk Based Auditing is geschikt voor organisaties die met het in kaart brengen van risico’s bezig zijn en dat organisatie-breed willen aanpakken. De geïnventariseerde risico’s vormen de onderwerpen die geaudit worden. Door iedere audit worden de risico’s geactualiseerd en zo heeft de organisatie een actueel beeld of preventieve en schade beperkende maatregelen effectief zijn. Risk Based Auditen is tevens een communicatie-instrument, waardoor medewerkers gaan inzien welk deel van hun werk bijdraagt aan de kwaliteit en veiligheid van de organisatie. De verbeteringen naar aanleiding van bevindingen kunnen door de juiste verantwoordelijke in de organisatie worden gecommuniceerd. Daarmee ontstaat er draag­vlak en kan een organisatie zichzelf continu en aantoonbaar verbeteren.

Leerdoelen
Na de opleiding Risk Based Auditing kun je bedrijfsrisico’s benoemen, analyseren, beheersen en verbeteren. Je leert kansen en bedreigingen vast te stellen vanuit externe ontwikkelingen en je kunt tijdens een audit toetsen welke risico’s daaruit voortkomen voor het betreffende audit-onderwerp. Je leert risicogericht denken.