Kwaliteitsmanagement

Waarom deze opleiding?
Klanten stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van producten en diensten. Om hieraan te kunnen voldoen moeten organisaties beschikken over een adequaat kwaliteitsmanagementsysteem, waarbij het continu verbeteren en niet het documenteren centraal staat! De opleiding Kwaliteitsmanagement geeft je een praktisch toepasbare theoretische achtergrond op het gebied van kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging. Na afronding kun je kwaliteitsverbeteringen signaleren en op systematische wijze oppakken en realiseren. Je begrijpt hoe jij op een praktische en effectieve wijze resultaten kunt bereiken met een kwaliteitsmanagementsysteem.

Voor wie?
Je wilt deze opleiding volgen omdat je wilt werken aan het managen en verbeteren van kwaliteit binnen jouw organisatie. Je wilt een kwaliteits-verbetertraject in een organisatie kunnen uitvoeren en een kwaliteitscultuur kunnen creëren.

 Leerdoelen

  • Je krijgt inzicht in de belangrijkste begrippen en rollen in het vakgebied kwaliteitsmanagement.
  • Je kent de belangrijkste kwaliteitsmodellen en weet de toepassing.
  • Je bent bekend met de belangrijkste kwaliteitssystemen en u weet wat u moet doen om gecertificeerd te worden voor deze systemen.
  • Je weet uit welke onderdelen een kwaliteitsmanagementsysteem bestaat en u kunt onderdelen van een kwaliteitsmanagementsysteem opzetten