Procesmanagement

Waarom deze opleiding?
Sneller, efficiënter, klantgerichter en kostenefficiënter werken. Een wens van vele organisaties, maar vaak ook noodzaak. Jij wilt aan de (veranderende) wensen en eisen van uw klant voldoen, maar ook wil jij meer rendement. Procesgericht werken draagt hieraan bij. Leer in deze opleiding Procesmanagement hoe je tijd, mensen en middelen optimaal inzet en de customer service naar een hoger niveau tilt. Het modelleren en analyseren van processen komt daarom ruim aan bod. Tevens worden modellen & methoden behandeld zoals het GAP-model en TOC.

Voor wie?
Je wilt deze opleiding volgen omdat je wilt werken aan het modelleren, analyseren en management van processen. Je wilt een procesverbetertraject in een organisatie kunnen uitvoeren en een prestatiecultuur kunnen creëren.

Leerdoelen
Na de opleiding kun je bedrijfsprocessen benoemen, analyseren, benoemen, beheersen en verbeteren. Je leert procesmatig inspelen op de continu veranderende eisen die klanten stellen aan producten en diensten. Niet alleen geven we je inzicht in de werkprocessen, ook kun je na de opleiding knelpunten herkennen en weet je hoe je verbeteringen doorvoert. Het uiteindelijke resultaat voor uw organisatie? Efficiënt(er) ingerichte processen die leiden tot bijvoorbeeld hogere klanttevredenheid, efficiëntere verkoopprocessen of betere bedrijfsresultaten.