Lean Six Sigma Green Belt

Waarom deze opleiding?
Deze opleiding Lean Six Sigma Green Belt  stelt je in staat om systematisch processen te analyseren en te verbeteren. Het geeft je een beter inzicht in verspillingen en knelpunten binnen bedrijfsprocessen. Je behaalt het Green Belt theoriecertificaat wanneer je voor het examen slaagt. Wil je een programmacertificaat? Dan moet je een project doen waarop je ondersteuning van een docent krijgt.

Voor wie?
Je wilt deze opleiding volgen omdat je de Lean Six Sigma wilt kennen en wilt kunnen toepassen. Vele organisaties hebben de Lean-methode geadopteerd en vragen van hun medewerkers een actieve houding om steeds leaner te worden. De Lean Six Sigma methode wordt door vele organisaties gebruikt om systematisch processen te verbeteren. Als Green Belt ken jij de Lean Six Sigma methode door en door. Je bent waardevol voor organisaties omdat je actief leiding kan geven aan verbetering van processen. Je leidt kleinere verbeterprojecten waarbij Yellow Belts kunnen worden ingezet. Grotere verbeterprojecten doe je onder de leiding van een Black Belt.

Leerdoelen
Aan het einde van deze opleiding ken je de Lean Six Sigma methodiek: DMAIC. Je weet welke tools & technieken daarbij gebruikt kunnen worden, zoals o.a. VOC, CTQ, SMART doelen, SIPOC, MSA, Gauge R&R, Kappa-meting, Cp, Cpk, Z-waarde, Sigma-niveau, Lean6Sigma-maatstaven (bijvoorbeeld takttijd, doorlooptijd, DPMO, Yield), VSM, 7 waste’s, Poka Yoke, SMED, 5S, Kanban, PULL, TOC, PICK en OCAP.
 je beheerst alle facetten van de Lean Six Sigma methodiek
 je kunt processen meten, analyseren en verbeteren
 je kunt structurele procesverbeteringen doorvoeren
 je kunt (afgebakende) DMAIC projecten leiden en uitvoeren
 je kent de waarden van een lean-cultuur en weet hoe bijbehorende houding & gedrag gestimuleerd kan worden