Lean Six Sigma Black Belt

Waarom deze opleiding?
Deze opleiding Lean Six Sigma Black Belt  stelt je in staat om systematisch processen te analyseren en te verbeteren. Het geeft je een beter inzicht in verspillingen en knelpunten binnen bedrijfsprocessen. Een black belt zorgt voor het realiseren van de doelstelling van een Lean Six Sigma project en is een vaandeldrager binnen de organisatie met betrekking tot Lean Six Sigma. Een Black Belt:

  1. Werkt met anderen samen en stelt vast wat hoeveel verbeterd kan worden;
  2. Organiseert en managed teams, waar nodig, om verbeterproject te draaien;
  3. Leidt verbeterprojecten of begeleidt de green belt die een DMAIC-project leidt;
  4. Traint, coacht en mentort green belts mbt de DMAIC
  5. Participeert in toll-gates

Je behaalt het Black Belt theoriecertificaat wanneer je voor het examen slaagt. Wil je een programmacertificaat? Dan moet je een project doen waarop je ondersteuning van een docent krijgt.

Voor wie?
Je wilt deze opleiding volgen omdat je de Lean Six Sigma wilt kennen en wilt kunnen toepassen. Vele organisaties hebben de Lean-methode geadopteerd en vragen van hun medewerkers een actieve houding om steeds leaner te worden. De Lean Six Sigma methode wordt door vele organisaties gebruikt om systematisch processen te verbeteren. Als Black Belt ken jij de Lean six sigma methode door en door. Je bent waardevol voor organisaties omdat je actief leiding kan geven aan verbetering van processen. Je leidt grote verbeterprojecten waarbij Yellow Belts en Green Belts kunnen worden ingezet.

Leerdoelen
Aan het einde van deze opleiding ken je de Lean Six Sigma methodiek: DMAIC. Je weet welke tools & technieken daarbij gebruikt kunnen worden, zoals o.a. VOC, CTQ, SMART doelen, SIPOC, MSA, Gauge R&R, Kappa-meting, Cp, Cpk, Z-waarde, Sigma-niveau, Lean6Sigma-maatstaven (bijvoorbeeld takttijd, doorlooptijd, DPMO, Yield), VSM, 7 waste’s, Poka Yoke, SMED, 5S, Kanban, PULL, TOC, PICK en OCAP.
 je beheerst alle facetten van de Lean Six Sigma methodiek
 je kunt processen meten, analyseren en verbeteren
 je kunt structurele procesverbeteringen doorvoeren
 je kunt (afgebakende) DMAIC projecten leiden en uitvoeren
 je kent de waarden van een lean-cultuur en weet hoe bijbehorende houding & gedrag gestimuleerd kan worden

Voor een Black Belt betekent dit qua competentieniveaus het volgende:
– basis: 
– gevorderd:  bedrijfskundig inzicht, ervaring in procesverbetering, statistische skilss, coaching skills, six sigma tools kennis
– expert: klantgerichtheid, procesmanagement skills, procesanalyse, probleemoplossing, computervaardigheden, training skills, statistische software skills, Projectmanagement skills, interpersoonlijke skills, presentatie skills,  prestatiemanagement skills