ISO 9001:2015 en interne audits

Jouw organisatie heeft het kwaliteitsmanagementsysteem klaar gemaakt om te voldoen aan de ISO9001:2015. Tevens dienen de interne auditoren op de hoogte te zijn van de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe norm en het kwaliteitsmanagementsysteem. Daarom wil jij voor ervaren auditoren een cursusdag “Auditten en de ISO9001:2015 norm” organiseren.

Doelstellingen van de cursusdag zijn:

 1. Kennismaken met de ISO9001:2015 norm;
 2. De ISO9001:2015 norm en de nieuwe eisen t.o.v. de ISO9001:2008 op hoofdlijnen kunnen interpreteren;
 3. Op hoofdlijnen kunnen uitleggen welke keuzes de organisaties maakt/heeft gemaakt met betrekking tot het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem om aan ISO9001:2015 eisen te voldoen;
 4. het kwaliteitsmanagementsysteem kunnen toetsen aan de eisen van de ISO 9001:2015;
 5. de normeisen kunnen vertalen in vragen en verificatiepunten (objectief bewijs);
 6. Deelnemers enthousiasmeren en voorzien van een goede theoretische/praktische basis.

Het programma voor de cursusdag is globaal als volgt:

 • Introductie/voorstellen
 • Oefening: Wat is kwaliteitsmanagement?
 • ISO9001:2015 en de kwaliteitsmanagementprincipes
 • Oefening: Wat is ISO9001:2015 certificering?
 • De opbouw van het ISO-normenstelsel
 • Model van een op processen gebaseerd kwaliteitsmanagementsysteem
 • H1 tot en met H10
 • Wat zijn audits?
 • Het Kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie
 • PDCA: constant streven naar verbetering
 • Borging: Procedures, instructies, standaard formulieren
 • Oefening: Interpreteren ISO-eisen hoofdstuk 4: context van de organisatie
 • Oefening: Interpreteren ISO-eisen hoofdstuk 5: Leiderschap
 • Oefening: Interpreteren ISO-eisen hoofdstuk 6: Planning
 • Oefening: Interpreteren ISO-eisen hoofdstuk 7: Ondersteuning
 • Oefening: Interpreteren ISO-eisen hoofdstuk 8: Uitvoering
 • Oefening: Interpreteren ISO-eisen hoofdstuk 9: Evaluatie van de prestaties
 • Korte samenvatting cursusdag
 • Reflectie m.b.t. het kwaliteitsmanagementsysteem en de dag