Advies

DÅSKA  Consultants biedt integrale ondersteuning aan een grote diversiteit van organisaties. We hebben een pragmatische projectaanpak op het gebied van management, mensen, middelen, systemen en processen.Onze focus ligt op strategie, kwaliteit en verandering. Deze onderwerpen kunnen op maat worden uitgewerkt in een adviestraject, interim-management, coaching, intervisie, óf in de vorm van opleidingen, trainingen en workshops.

We werken mensgericht, wat inhoud dat we (medewerkers van) de klanten laten excelleren in eigen talenten, door ze bewust te maken en aan te spreken op hun eigen mogelijkheden. Hierdoor worden gewenste veranderingen verankerd in de organisatie.Adviestrajecten van DÅSKA  kenmerken zich door:

 • Durf van ondernemers en hun medewerkers om te veranderen
 • Eigen verantwoordelijkheid van de organisatie
 • Plezier, enthousiasme en betrokkenheid bij de aanpak
 • Integer, open en vol vertrouwen met elkaar omgaan
 • Duidelijkheid in de vraag, randvoorwaarden, planning en financiële consequenties
 • Eenduidige verantwoordelijkheden in projectteams
 • Diverse invalshoeken om een vraag te benaderen
 • Duidelijke, eenduidige communicatie en korte communicatielijnen

 

Onderwerpen van onze adviestrajecten:

 • Strategisch management
 • Financieel management
 • Kwaliteits-/Verandermanagement
 • Procesmanagement
 • Lean, Six Sigma
 • Logistiek management
 • Revitalisering, opvolging of overname van bedrijven
 • Opzet en onderhoud van managementsystemen (ISO 9001, 14001, 17025, 27001, 13485, HKZ, Groenkeur, ISO/TS 16949)
 • Audits volgens NEN EN ISO 19011:2011
 • Tevredenheidsonderzoek
 • Managementcoaching en intervisie