Interne audits

Waarom deze opleiding?
Om de doeltreffendheid van uw kwaliteitsmanagementsysteem te kunnen beoordelen is het uitvoeren van interne kwaliteitsaudits vereist. De interne audits hebben betrekking op zowel de wijze waarop het kwaliteitsmanagementsysteem (duidelijk­heid, volledigheid, consistentie, transparantie en actualiteit) is vastgelegd, als het functioneren van het systeem in de praktijk. Niet in de laatste plaatst dient een goede audit als gereedschap voor verbetering van de organisatie!

Deze training is helemaal in lijn met de eisen uit de nieuwe ISO 9001:2015 norm en de ISO 19011 die gaat over interne audits. Deze nieuwe manier van auditen is gebaseerd op het onderzoeken van kansen en risico’s.

Voor wie?
Je wilt deze opleiding volgen omdat je betrokken bent bij het uitvoeren van interne audits De organisatie is mogelijk ISO9001, ISO14001, VCA of HKZ gecertificeerd of werkt met het INK-model.

 Leerdoelen
Na afloop van deze training zijn de deelnemers in staat:

  • ­gestructureerd en opbouwend kwali­teitsaudits uit te voeren­­;
  • (winst)verbeteringen te formuleren en aan te geven hoe deze te realiseren;
  • een positieve bijdrage te leveren aan het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem.