Prestatiemanagement

Waarom deze opleiding?
Geweldige organisaties zijn herkenbaar door geweldige prestaties op financieel gebied en op het gebied van klanttevredenheid, werknemerstevredenheid en maatschappelijke tevredenheid. Om geweldig te presteren dienen organisaties hun processen intelligent en efficiënt te managen en maximaal gebruik te maken van de ‘human capital’.

Prestatiemanagement is het proces waarin sturing van de organisatie plaatsvindt door het systematisch vaststellen van missie, strategie en doelstellingen van de organisatie, deze meetbaar te maken door kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren om actie te kunnen ondernemen voor bijsturing van de organisatie. In deze opleiding prestatiemanagement worden waardevolle modellen & methodieken geleerd hoe prestaties te verbeteren en struikelblokken daarbij te voorzien en te omzeilen.

Voor wie?
Je wilt deze opleiding volgen omdat je betrokken bent bij het opzetten van prestatie-indicatoren, stuurinformatie en dash-boards of cockpits. Deze prestatie indicatoren, opgenomen in cockpits, zijn gekoppeld aan de doelstellingen van jouw organisatie. Jij wilt samen met de medewerkers deze prestatie indicatoren opzetten, monitoren en bespreken om te kunnen beheersen en verbeteren.

 Leerdoelen
Na de opleiding kun je bedrijfsstrategie vertalen naar concrete doelstellingen. Aan deze doelstellingen kun je prestatie-indicatoren koppelen. Je leert prestatie indicatoren te definiëren en indien nodig te visualiseren.  Tevens weet je dat het verbeteren van prestaties met en door mensen gedaan moet worden. Je leert hoe je een prestatiecultuur kunt creëren mede dankzij het weergeven van prestatie-indicatoren.