Opleidingsvisie

Wanneer een mens iets heeft geleerd is dat zichtbaar in gedrag. Je doet ineens iets wat je eerst nooit deed omdat je het nu kent, kunt en wilt. DOEN is dus belangrijk. Vandaar dat we in onze opleidingen veel oefeningen en casussen hebben opgenomen gekoppeld aan de eigen praktijk. Om daar ook echt van te kunnen leren, is het krijgen van feedback belangrijk. Je wilt immers weten of je “het goed” gedaan hebt, en waarom “het antwoord het antwoord” is. En hierbij geldt, gun jezelf dat je fouten mag maken! Van fouten kun je leren!

 

Leerstijlen en ons didactisch concept

Leren start met bewust worden dat je iets moet/wil leren. Daarvoor was je onbewust onbekwaam. Door te leren wordt je bewust bekwaam. Omdat je leest, hoort, ziet, oefent, doet en uitlegt. Wanneer je dat veel doet kun je op een gegeven moment het op de ‘automatische piloot’ doen. Je doorloopt dus onderstaande 4 fasen van leren.

Leren is dus voor een groot deel DOEN. Aan de slag! Omdat doen zo belangrijk is om effectief te kunnen leren, ga je in onze opleidingen ook veel doen. Er zijn veel oefeningen en casussen opgenomen, gekoppeld aan de eigen praktijk.

Kennis, inzicht en toepassing
In onze readers en e-learning doe je veel kennis op en ontwikkel je inzichten. Ook het toepassen van deze kennis en inzichten wordt gestimuleerd. Vaardigheden als verder toepassen van kennis, verbanden leggen en standpunten innemen worden vooral in bijeenkomsten gestimuleerd en aangesproken. Zo doorloop je alle onderstaande leerniveaus:

  1. Kennis
  2. Inzicht
  3. Toepassen
  4. Verbanden leggen
  5. Standpunten innemen